Du er her

Salmer og pietisme

Pietismen er også blitt et skjellsord. Med tanke på noen av dens avarter, kan en forstå det. Men har du satt deg skikkelig inn i hva pietismen var i utgangspunktet? Kjenner du ordentlig til den rike salmeskatten som ble til i denne bevegelsen, f.eks. ved H. A. Brorson («Mitt hjerte alltid vanker», «Den store hvite flokk»). Vel får vi høre en del om «kors og trengsel», men mest om glede, forventning, tro og håp. Tilværelsen har vel aldri vært helt enkel å hanskes med, selv ikke i dag, vår materielle trygghet og velstand til tross. Og jeg tenker: Gleden er aldri så dyp og varig som der den har en klangbunn av gjennomlevd prøvelse. Jeg synes det vil være et stort tap for oss hvis den gamle salmeskatten blir glemt.

Psykolog Sigurd Ormbostad i Tønsbergs Blad

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 6, 2006, side

Kommenter denne artikkelen