Du er her

ADHD

– Jeg tror at denne studien vil øke forståelsen av ADHD og finne hvilke tidlige kjennetegn barn med ADHD har. Vi vil kartlegge risikofaktorer som blant annet arv, påvirkning på barnet under svangerskapet og fødsel, samspillet mellom foreldre og barn, familiesituasjonen og om barnet har vært utsatt for miljøgifter.

Psykolog Heidi Aase om Folkehelseinstituttets nye store undersøkelse, som skal involvere 2 000 barn.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 6, 2006, side

Kommenter denne artikkelen