Du er her

Big Brother

Psykolog Eva Rusz var med på å velge ut hvem som skulle få delta i den svenske versjonen av reality-serien «Big Brother» de to første sesongene. Hun fastslår at det har skjedd en endring i hva slags mennesker som får boltre seg på TVskjermen. Produsentene tar nå bevisst inn «vingeklippede, skadeskutte, unge mennesker» for å få høye seertall, hevder psykologen.

– Da jeg arbeidet med produsentene i 2000, laget vi en liste med psykologiske faktorer som var ekskluderende.

På den tiden var personer med blant annet psykiske forstyrrelser, narkotikaog alkoholproblemer utelukket, forteller Rusz til Aftonbladet.

Hun opplevde å bli presset til å slippe igjennom personer som ikke burde vært godkjent etter løfter om at TV-selskapet hadde ansvaret, ikke psykologene.

– Grensene for seksuelle og alkoholmessige utsvevelser har helt forsvunnet. Alt har blitt mer «freaka», mer sex, mer alkohol og mer konflikter, sier hun.

– Deltagerne tvinges til å vise sider av seg selv som de heller burde fått profesjonell hjelp for utenfor BB-huset.

VG

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 6, 2006, side

Kommenter denne artikkelen