Du er her

Målfrid Grude Flekkøy 1936–2013

Norges og verdens første barneombud, psykolog Målfrid Grude Flekkøy, døde 2. november bare noen uker før hun skulle ha fylt 77 år. Målfrid hadde et genuint engasjement på barns vegne, både nasjonalt og internasjonalt, og var med på å stifte Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg.

Hennes interesse for barn og barns oppvekst ble vekket tidlig og var ikke minst inspirert av moren, den kjente barnepsykologen Åse Gruda Skards, devise om «at alle barn er våre barn». Aller mest kjent er Målfrid for sitt pionerarbeid med å bygge opp fra grunnen av Barneombudet, der hun ble tilsatt som den første i 1981.

Barneombudet har som institusjon høstet anerkjennelse og respekt både nasjonalt og internasjonalt og ble etter hvert en norsk «eksportartikkel », ikke minst takket være Målfrids innsats. I dag har 70 land uavhengige institusjoner som jobber for barns rettigheter.

Ikke bare som kliniker og barneombud kjempet Målfrid barnas sak. Hun innså tidlig at barn også trenger sterke stemmer i politiske fora, og satt i mange år som kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Bærum og senere som bydelsutvalgsmedlem og vararepresentant til Oslo bystyre.

Hennes internasjonale engasjement var omfattende, både i løpet av de åtte årene hun ledet Barneombudet og senere. Etter at hun gikk av som ombud 1989, var hun tilknyttet UNICEF International Child Development Center. Der fikk hun i oppgave å formidle erfaringene med å ha egne barneombud som er politisk uavhengige og har innsynsrett i offentlige anliggender.

I 1998 var hun en av initiativtakerne til opprettelsen av Menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening. Utvalget ble etablert for å styrke forholdet mellom menneskerettigheter – slik disse kommer til uttrykk i FNs konvensjoner – og psykologisk kunnskap og virksomhet.

Målfrid ble utdannet barnehagelærer i 1959, ferdig psykolog i 1967 og spesialist i klinisk psykologi i 1973. I 1991 tok hun doktorgrad ved Universitetet i Gent i Belgia.

Målfrid var stolt over å være psykolog, og hun brukte faget for alt det var verdt i sitt utrettelige arbeid for å gjøre verden til et bedre sted. Mye takket være hennes innsats lever norske barn i dag bedre og tryggere liv enn noen gang før. Målfrid Grude Flekkøy kan for alltid være en inspirasjon for oss andre psykologer, når vi trenger å bli minnet om at faget vårt favner vidt og kan brukes til det meste som har med mennesker å gjøre.

Reidar Hjermann og Tove Beate Pedersen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 12, 2013, side 1231

Kommenter denne artikkelen