Du er her

Underkjent artikkel som førstesidestoff

Som fagfelle avviste jeg Roar Fosses fagartikkelutkast om tvillingstudier på bakgrunn av manglende faglig forståelse. I siste nummer lyste den mot meg på forsiden.

Publisert
5. desember 2013

DEBATT: TVILLINGFORSKNING/PSYKOLOGTIDSSKRIFTET

I novembernummeret av Psykologtidsskriftet hadde Roar Fosse et fagessay om tvillingstudier. I forfatterveiledningen på nettsidene til Tidsskriftet står det om fagessay: «Forfatteren kan frigjøre seg fra enkelte formalistiske krav som innsigelser, krav til etterprøvbarhet, og referanser. Mer litterært. Ofte uten empiri i vitenskapelig forstand. Ikke fagfellevurdert.»

Fagessayet til Fosse er veldig likt et artikkelutkast han sendte inn for fagfellevurdering i 2012. Jeg var en av fagfellene, og vurderte det slik at artikkelen var sentrert rundt en manglende forståelse av betingelser som ligger til grunn for tvillingstudier, og at den derfor ikke burde publiseres i sin nåværende form. For eksempel vil man med Fosses teori, at det foreligger et brudd på «the equal environment assumption», forvente en betydelig høyere forekomst av psykose hos eneggede tvillinger. Dette er ikke tilfellet.

Fagessayet til Fosse inneholder 28 referanser og fremstår mer som en fagartikkel. Det er derfor vanskelig for leserne å vite at gjennom fagessayet har Fosse hatt mulighet til å «frigjøre seg fra krav til etterprøvbarhet». Jeg tror ikke Tidsskriftets lesere forventer underkjente fagartikler som førstesidestoff.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 12, 2013, side

Kommenter denne artikkelen