Du er her

Boknytt

Leif Gjerstad, Tormod Fladby og Stein Andersson | Demenssykdommer Årsaker, diagnostikk og behandling Antallet mennesker som får sykdommer som gir demens, vil trolig dobles de neste tjue årene. Hovedforfatterne er spesialister innenfor hjerneforskning. En bok for helsepersonell av ulike kategorier. Gyldendal, 2013. 235 sider

Toril Wiik og Nils Sortland | Varsling Fra problem til verdi Tverrfaglige fagområder og problemstillinger presenteres via reelle, men anonymiserte hendelser. Arbeidsgivere og arbeidstakere får innblikk i en relativt ukjent og til tider svært ubehagelig tilværelse. Fagbokforlaget, 2013. 176 sider

Terje Messel og Paul Leer-Salvesen (red.) | Makt og avmakt Etiske perspektiver på feltet psykisk helse Et tverrfaglig bidrag til diskusjonen om hva slags psykisk helsearbeid vi har og ønsker å ha i et nordisk demokrati. Springer ut av et samarbeid om etikk mellom miljøer ved Sørlandets Sykehus og Universitetet i Agder. Portal Akademisk, 2013. 298 sider

Lill Salole | Krysskulturelle barn og unge Om tilhørighet, anerkjennelse, dilemmaer og ressurser Skrevet for å synliggjøre og normalisere temaer i en krysskulturell oppvekst. Forsøker å gi de unge selv definisjonsmakten, slik at de kan forvalte sin egen tilhørighet og miks. Gyldendal, 2013. 292 sider

Thore Langfeldt | Seksualitetens gleder og sorger Identiteter og uttrykksformer Forfatteren viser «hvordan utviklingen av seksuell identitet blir overlatt til tilfeldighetene fordi samfunnet i all hovedsak knytter seksuell forståelse til reproduksjon, kjønnssykdommer og prevensjon». Fagbokforlaget, 2013. 159 sider

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 12, 2013, side

Kommenter denne artikkelen