Du er her

Forskningsnotiser

Forskningsnotiser
Publisert
4. august 2017
Forskningsnotiser
Publisert
3. mai 2017

Barn av foreldre med schizofreni har problemer med balanse– og fingerferdighet, viser dansk studie.

Forskningsnotiser
Publisert
3. mai 2017
Schizofreni
Publisert
3. mai 2017
Forskningsnotiser
Publisert
3. mai 2017

Personer med forhøyet risiko for å utvikle schizofreni har også større sannsynlighet for å prøve cannabis, viser ny forskning.

Forskningsnotiser
Publisert
3. april 2017

En nylig publisert studie fra Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen viser at autonomi bidrar positivt til både egne og andres jobbresultater.

Ledelse
Publisert
3. april 2017
Forskningsnotiser
Publisert
3. april 2017
Forskningsnotiser
Publisert
3. april 2017
Forskningsnotiser
Publisert
3. januar 2017

Folk i 90-årene er mer fornøyde enn folk i 20-årene.

Sider