Du er her

Fagessay

Fagessay
Publisert
1. august 2005

Noen opplever det som en illusjon at de skal kunne «snakke seg bort fra problemene». Hvordan utvikle meningsfylte hjelpetilbud også for disse personene?

Fagessay
Publisert
1. juli 2005
Fagessay
Publisert
1. juni 2005

I arbeid med biografiar kan personvernproblem lett dukka opp. Dei vart påtrengjande for meg då eg skreiv biografi om den høgt respekterte litteraturkritikaren og lyrikaren Ragnvald Skrede. Eg kan godt forstå om min biografi har rørt ved sår hos menneske som lever, men eg trur ikkje eg har krenkt nokon.

Fagessay
Publisert
1. mars 2005

Av mange anses kunnskap som en viktigere ressurs for organisasjoner enn natur- og finansressurser. Dette gir helt nye strategiske utfordringer. Men er verktøyene og modellene som utvikles egnet i dagens kunnskapsøkonomi?

Fagessay
Publisert
1. februar 2005

Kategorier kleber. Omgivelsene ser personene slik som kategoriene sier de er. Og de kategoriserte kan komme til å se seg selv på samme måte, de kan ende opp med den selvforståelse at de er eller bør bli hva kategoriene sier.

Fagessay
Publisert
1. januar 2005

Hvordan har det seg at medisinen, en gang i tidsrommet mellom 1890 og 1920, også ble en drømmenes sakkyndighet? Tre hendelser i rettspsykiatriens historie i Norge kan belyse dette spørsmålet.

Fagessay
Publisert
1. januar 2005

Rønvik, verdens nordligste asyl, ble bygget på begynnelsen av forrige århundre. Avisutklipp fra de første årene kaster lys over hvordan den gigantiske institusjonen ble sett på i sin samtid. Hva var bakgrunnen for den massive utbyggingen av europeiske asyler?

Fagessay
Publisert
1. desember 2004

Forsking viser samanheng mellom religiøse opplevingar og nevrofysiologiske tilstandar. Kan hende har vi «eit sanseapparat for Gud»? Eller det er slik at observasjonane knytt til epilepsi og hjernestimulering peikar mot eit nevronalt apparat for generering av denne typen opplevingar?

Fagessay
Publisert
1. oktober 2004
Fagessay
Publisert
1. august 2004

Ergonomisk arbeidspsykologi er et viktig fagområde som går under en rekke betegnelser. Eksempler er kognitiv ergonomi og «human factors». Forfatteren gir en kort innføring i nye utviklingstendenser.

Sider