Du er her

Fagessay

Fagessay
Publisert
1. desember 2005

FNs barnekonvensjon bør henge i glass og ramme på ethvert behandlingssted. Alle medarbeidere bør kjenne til innholdet i konvensjonen og hvordan ledelsen tenker at den skal etterleves i ord og handling.

Fagessay
Publisert
1. desember 2005

Psykologifaget gir neppe sine utøvere noen selvskreven posisjon som barns forkjempere. Tvert om risikerer dagens psykologer å støtte en konserverende og defensiv holdning til barns livssituasjon. «Barns beste» dreier seg om langt mer enn forhold på innsiden av den enkelte familie.

Fagessay
Publisert
1. desember 2005

Også enslige mindreårige asylsøkere ønsker å være som alle andre barn. De er opptatt av her og nå, med håp om en bedre fremtid.

Fagessay
Publisert
1. desember 2005

Skien kommune har startet et forebyggende arbeid med sikte på å styrke et reelt samarbeid mellom skolen og familien. Arbeidet skal både være generelt helsefremmende og sikre at barn i risikosonen får ekstra støtte.

Fagessay
Publisert
1. desember 2005

At betragte børn og unge som ligeværdige eksistenser har vist sig at være både velkomment og stærkt provokerende i sig selv. At beskrive den ideelle relation mellem forældre og børn, og voksne behandlere og deres unge klienter som ligeværdig har vakt stor angst, vrede og uenighed blandt nogle professionelle, og håb og glæde hos andre.

Fagessay
Publisert
1. november 2005

There are four salient facts about the relevance of psychology as a discipline. First, and possibly most importantly, people matter, even if we consider «matter» just in terms of the economic importance of human and social capital and how it is managed.

Fagessay
Publisert
1. september 2005

For hundre år siden, da psykologien var ung i Norden, oppsto det første nordiske fagtidsskrift for psykologisk forskning. Tidsskriftet skulle dekke det økende behov for informasjon om «resultaten af forskning på själslifvets olika områden».

Fagessay
Publisert
1. august 2005

Noen opplever det som en illusjon at de skal kunne «snakke seg bort fra problemene». Hvordan utvikle meningsfylte hjelpetilbud også for disse personene?

Fagessay
Publisert
1. juli 2005
Fagessay
Publisert
1. juni 2005

I arbeid med biografiar kan personvernproblem lett dukka opp. Dei vart påtrengjande for meg då eg skreiv biografi om den høgt respekterte litteraturkritikaren og lyrikaren Ragnvald Skrede. Eg kan godt forstå om min biografi har rørt ved sår hos menneske som lever, men eg trur ikkje eg har krenkt nokon.

Sider