Du er her

Fagessay

Fagessay
Publisert
1. april 2008

Kravet om evidensbasert praksis er bare tilsynelatende uproblematisk. Det tilslører både svakhetene ved empirisk psykologisk forskning og betydningen av det unike i psykologisk praksis.

Fagessay
Publisert
2. oktober 2007

Solveig kan ikke leve med de opplevelsene som arrene representerer. Like lite kan hun la være å representere ved arr. Huden bevarer og graderer opplevelser, noe som gir kontinuitet og sammenheng.

Fagessay
Publisert
1. juli 2007

Den gode og fruktbare kunstopplevelse handler om hengivelse, om å kunne miste seg selv i møtet med verket og så finne seg selv på ny. Men for enkelte kan møtet med skjønn kunst være foruroligende og opprivende.

Fagessay
Publisert
1. juni 2007

Det er ti år siden Stortingsmelding 25 Åpenhet og helhet kom og Opptrappingsplanen for psykisk helsevern ble iverksatt. Prosjektlederen for arbeidet med meldingen i departementet, psykolog Arild Gjertsen, gjør opp status.

Fagessay
Publisert
28. februar 2007

Hvordan kan behandling av rusavhengighet utformes i samsvar med myndighetenes krav om faglig forsvarlige tjenester? Fagområdet bør kjenne sin besøkelsestid, og ta fatt på de faglige utfordringer dette medfører.

Fagessay
Publisert
31. januar 2007

Det finnes evidensbasert psykologisk behandling for schizofreni på sengepost som både gir gode resultater og er kostnadeffektivt.

Fagessay
Publisert
1. januar 2007

På slutten av 1950-årene utførte Stanley Milgram studier på sosial konformitet i flere land for å undersøke forskjeller i den nasjonale karakteren. Han fant at nordmenn var de mest konforme i verden.

Fagessay
Publisert
27. oktober 2006

Syv tusen terapeuter fra 24 land deltar i en undersøkelse av terapeuters arbeid og profesjonelle utvikling. Det er en studie av, ved og for psykoterapeuter. En ny bok presenterer sentrale funn.

Fagessay
Publisert
10. oktober 2006

Når du nærmer deg pensjonistalderen har du valget – du kan å fortsette eller slutte helt som psykolog. Men hva sitter du igjen med, og hva gjør du når jobben legges på hyllen?

Fagessay
Publisert
1. september 2006

Hvordan skal vi oppdage og pleie våre lederspirer? Her avsløres noen av de små og store gledene ved en lederjobb.

Sider