Du er her

Fagessay

Fagessay
Publisert
1. desember 2008

Traumatiske opplevelser kan paradoksalt nok medføre positive psykologiske endringer for noen. Endringene kan være økt personlig styrke, bedre relasjoner til andre mennesker, eller nye prioriteringer i livet.

Fagessay
Publisert
1. desember 2008

There is no justification for mental health responses to be delayed until weeks after a disaster happens. We hope that better systems for knowledge gathering will improve both the short and long-term responses to disasters.

Fagessay
Publisert
1. oktober 2008
Fagessay
Publisert
1. september 2008

Kognitive vansker er svært vanlig ved schizofreni, og bør vektlegges i større grad ved behandling og rehabilitering.

Fagessay
Publisert
1. september 2008

Moderne nevrovitenskap kan kaste lys over fenomener som overføring og projektiv identifikasjon, men betydningen for terapeutisk praksis er begrenset.

Fagessay
Publisert
1. september 2008

Mange arbeidstakere er utsatt for eksponeringer som kan gi yrkessykdommer eller yrkesskader, blant annet i form av endret nevropsykologisk funksjon. Nevropsykologisk undersøkelse anvendes ofte i erstatningssaker.

Fagessay
Publisert
1. september 2008

Rettssystemet har stort behov for nevropsykologisk kompetanse når det gjelder diagnostisk utredning, for eksempel ved utviklingshemming og ved saker med påstand om bevisstløshet og hukommelsestap, og når det gjelder vurdering av mulig aggravering og simulering.

Fagessay
Publisert
1. september 2008

Hvordan vil fremtidens bruk av nevropsykologer i strafferetten skille seg fra dagens praksis? Rekruttering skjer ofte fra munn til munn, men Den rettsmedisinske kommisjon har opprettet et register over sakkyndige som er villige til å påta seg oppdrag.

Fagessay
Publisert
1. august 2008

Johan Sebastian Welhaven gav som universitetslærer flere forelesningsrekker i psykologi. I denne artikkelen vises det hvor sentral psykologien var i Welhavens filosofi, og hvilke begreper som definerte psykologiens innhold på den tiden.

Fagessay
Publisert
1. august 2008

Store forskjeller i smertefølsomhet medfører at rapportert smerte ved samme lidelse varierer kraftig fra pasient til pasient. Nyere forskning viser at disse forskjellene i betydelig grad skyldes genetiske faktorer.

Sider