Du er her

Fagessay

Fagessay
Publisert
1. juli 2006

Psykisk helsevern er regulert gjennom lovbestemmelser med omfattende konsekvenser for tilrettelegging av tjenestene. Både de enkelte tjenesteutøvere og ledelsen for institusjonene har ansvar for at virksomheten er faglig forsvarlig.

Fagessay
Publisert
1. mai 2006

Tittelen på dette essayet er inspirert av diktet «Piken og døden», som Schubert har satt melodi til. Det er en dramatisk tittel. Men den terapeutiske virkeligheten kan også være dramatisk.

Fagessay
Publisert
1. april 2006

Er livskvalitet og lykke det samme? Bruker norske samfunnsforskere de to ordene på samme måte?

Fagessay
Publisert
1. februar 2006

«Mindfulness» betyr «årvåken oppmerksomhet». Det handler om å kunne konsentrere seg om det som faktisk er, og akseptere sin situasjon og seg selv.

Fagessay
Publisert
1. januar 2006

Psykiske lidelser koster anslagsvis Norge 100 milliarder kroner per år, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, trygdeutgifter og behandling. Det tilsvarer drift av fire norske forsvarsbudsjetter i året.

Fagessay
Publisert
1. desember 2005

Vi har ennå ikke gitt slipp på hardheten i barneoppdragelsen. Derfor må vi sikre oss at vi fortsetter på Åse Gruda Skards vei, selv om vi stadig vekk blir tilbudt blindveier og farlige snarveier.

Fagessay
Publisert
1. desember 2005

Ofte overser vi at vi har noko å læra av andre kulturar med andre former for barneoppseding. Då mister vi ikkje berre rikdomen i dei mange kulturformene som finst i verda. Vi let gå frå oss ein unik sjanse til å skjøna vår eigen kultur betre og drøfta kva slag barndom vi helst vil at barna våre skal ha.

Fagessay
Publisert
1. desember 2005

Som Norges og dermed verdens første barneombud har artikkelforfatteren et sterkt engasjement for barns rettigheter. Som Åse Gruda Skards datter opplevde hun hvordan «Mor Åse» praktiserte budskapet om barns rettigheter og ansvar i sin egen familie.

Fagessay
Publisert
1. desember 2005

På sytti-tallet utviklet Kalle Fürst problemorienterte TV-programmer om barn og foreldre, under kyndig veiledning av Åse Gruda Skard og Magne Raundalen. Programmene vakte oppmerksomhet og diskusjon, og fikk stor innflytelse.

Fagessay
Publisert
1. desember 2005

Åse Gruda Skard var i første rekke pioneren for moderne barneoppseding i Noreg og den som meir enn nokon annan på 1900-talet gjorde barndommen til eit både fagleg og politisk tema.

Sider