Du er her

Fagessay

Fagessay
Publisert
30. april 2024

Freuds gjentakingstvang, som eit uttrykk for dødsdrifta, kan brukast til å forstå ekstrem kroppskontroll, fundamentalisme og menneskets kontroll over naturen.

Fagessay
Publisert
30. april 2024

I dagens samfunn er skamfølelsen mer tilgjengelig enn skyldfølelsen. Det kan bidra til økt psykologisk sårbarhet i kulturen.

mann med langt skjegg og mørk skjorte foran lys bakgrunn
Fagessay
Publisert
27. mars 2024

Den nye sorgdiagnosen reiser spørsmål om klinisk nytteverdi og underliggende samfunnsforhold.

Mann med halvlang lugg, skjegg og briller mot murvegg
Fagessay
Publisert
28. februar 2024

Den nevropsykoanalytiske modellen, som integrerer kunnskap fra hjerneforskning, kan være et nyttig supplement i en oppdatert forståelse av følelseslivet.

Fagessay
Publisert
1. februar 2024

Diagnosesystemenes og WHOs definisjoner av psykisk lidelse kan bidra til å sykeliggjøre normalt livsstrev. Falkum fremhever en alternativ definisjon av psykisk helse som er i større harmoni med menneskelige erfaring.

Fagessay
Publisert
1. februar 2024
Hva kan psykologer hente fra livshistorien og utviklingen til nevroanatomen Santiago Ramón y Cajal?
Mann med skjegg foran bokhylle
Fagessay
Publisert
2. januar 2024

Den nonverbale samtalen er sentral i pasientenes opplevelse av terapi, og er et perspektiv som terapeuter kan bruke mer aktivt i behandlingen.

Portrett av kvinne mot lys bakgrunn
Fagessay
Publisert
1. november 2023

Det er en psykologisk myte at livet må oppleves meningsfullt for å være verdt å leve. Terapeuter må også kunne hjelpe pasienter til å akseptere livets meningsløshet.

Maleri av stromfulle bølger
Fagessay
Publisert
27. oktober 2023

To aktuelle debatter vitner om forvirring rundt begrepet psykiske lidelser, mener Sigmund Karterud. I dette essayet forsøker han å bidra til klargjøring.

Mannsansikt omgitt av fargefelter
Fagessay
Publisert
25. august 2023

Barns omsorgsbetingelser må forstås i en større kulturell og samfunnsmessig kontekst, og vi har teorier og modeller som kan fremme bedre vurderinger og hjelp.

Sider