Du er her

Fagessay

Fagessay
Publisert
1. juli 2008

I dagens skoledebatt er det ofte henvisning til Ansvar for egen læring som mulig årsak til problemene i skolen. Det er kommet påstander om at elevene, under dekke av dette begrepet, er blitt overlatt for mye til seg selv.

Fagessay
Publisert
2. juni 2008

Artikkelen beskriver menneskelig seksualitet i første og annen orden. Første orden omfatter det vi har felles med hverandre og, i stor grad, med andre pattedyr. Annen orden omfatter den unike, individuelle seksualiteten i samspill med våre komplekse erkjennelsessystemer.

Fagessay
Publisert
2. juni 2008

Vulvuar vestibulitis-syndrom (VVS) er en kronisk smertetilstand i vulva. Smertetilstanden har en kompleks og uavklart etiolgi, og mye tyder på at det eren sterkt underrapportert tilstand.

Fagessay
Publisert
2. juni 2008

Klinisk sexologi og seksualmedisin er fortsatt unge fagområder, og i stadig utvikling. Allmennpraktiserende leger bør ha en sentral rolle i denne utviklingen, for mye av klinisk sexologi dreier seg om seksualmedisin.

Fagessay
Publisert
2. juni 2008

Maskuline homofile gutter synes å ha større vanskeligheter med å finne sin homofile identitet enn feminine homofile gutter. Som voksne blir noen av dem overgripere.

Fagessay
Publisert
2. juni 2008

Til tross for at de utgjør et vesentlig samfunnsproblem, mangler vi en faglig psykologisk forståelse av ungdom som forgriper seg seksuelt. Dybdestudier av enkeltkasus, med vekt på tilknytningsteori og utviklingshistorie, vil kunne bedre vår forståelse av hvorfor disse ungdommene handler slik de gjør.

Fagessay
Publisert
2. juni 2008

A number of feminist and religious leaders have criticised pornography as being morally obnoxious. However, a closer analysis of the subject reveals that a majority of the population evaluate pornography as an important element in sexual stimulation.

Fagessay
Publisert
2. juni 2008

Mytene om seksualundervisning lever fortsatt i beste velgående i skolemiljøer og blant beslutningstakere. Den videre utviklingen av seksualundervisning i skolen bør heller ta utgangspunkt i den forskningsbaserte kunnskapen vi faktisk har.

Fagessay
Publisert
2. juni 2008

Male dominated societies have reacted in at least two very different ways to the perceived threat of women's sexuality – by desexualizing or segregating them. An equally important dividing line is between cultures of shame and cultures of guilt.

Fagessay
Publisert
2. juni 2008

ICD-diagnosene «fetisjisme», «fetisjistisk transvestisme» og «sadomasochisme» er gammeldagse og ikke på høyde med moderne vitenskapelige standarder. Innholdet i diagnosene har ikke blitt vesentlig endret på over hundre år; de er overflødige og stigmatiserende overfor minoritetsgrupper i samfunnet.

Sider