Du er her

Fagessay

Fagessay
Publisert
5. desember 2010

Da 50-tallsfaren trådte inn i hjemmet etter en lang dag på jobb, trådte samtidig autoriteten inn. Farsrollen og forventninger om autoritetsutøvelse var uadskillelig knyttet sammen. Slik er det ikke lenger.

Fagessay
Publisert
5. august 2010

Mange av spørsmålene vi stiller om mekling, besvares best med empiriske metoder. Men noen spørsmål virker vanskelige å teste eller måle.

Fagessay
Publisert
5. august 2010

Broder Lorenzo forsøkte å fungere som en brobygger mellom Montague og Capulet, i den tro at ekteskapet mellom Romeo og Julie kunne vende familienes hat til fred. Og med dette inntar Broder Lorenzo en rolle som konfliktmekler.

Fagessay
Publisert
5. mai 2010

Jeg har sydd 2891 sting. Jeg har tatt titalls overdoser. Jeg har nesten ikke kunnet snakke. På avdelingen ble jeg av de andre pasientene kalt «hun mørke som ikke sier noe». Noen av de ansatte var dypt i tvil om jeg kunne bli bedre, og mente mine forsøk på ord var «bambus», meningsløst, håpløst.

Fagessay
Publisert
5. februar 2010

Undersøkelser viser at eldre blir dårligere til å gjenkjenne og huske negative ansiktsuttrykk. Vi ser også at det er andre hjernestrukturer som aktiveres hos eldre enn hos unge.

Fagessay
Publisert
5. desember 2009

I den gamle velferdsstaten var man garantert å få hjelp, men også å miste innflytelse på eget liv hvis man tok imot hjelpen. Brukerperspektivet skal derimot sikre brukeren de nødvendige tjenester uten at livet endres mot hennes vilje.

Fagessay
Publisert
5. desember 2009

Vi ønsker åpenhet, informasjon og brukerstyring, samtidig som grunnleggende menneskerettigheter settes til side. Vi etterstreber en humanistisk behandlingsmodell, men samtidig er det en økende rapportering av tvang i dagens psykiske helsevern.

Fagessay
Publisert
5. desember 2009

Retten til å bevege seg fritt er en menneskerettighet. Men i løpet av 1991 til 1997 ble 6 homofile menn drept, og i 2007 var det 29 overfall på homofile og lesbiske i Norge.[1] Har homofile og lesbiske rett til å bevege seg fritt i Norge?

Fagessay
Publisert
5. desember 2009

Politikk angår psykologi og psykologi angår politikk. Psykologisk kunnskap er relevant for menneskelig utvikling og lidelse, enten det gjelder i norske kommuner eller som her: palestinske barn.

Fagessay
Publisert
5. oktober 2009

Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende tiltak overfor barn og unge og deres foreldre.

Sider