Du er her

Fagessay

Fagessay
Publisert
5. desember 2014

Mange unge voksne skilsmissebarn forteller: Det var et vi som ble knust. Familien min døde da foreldrene mine gikk fra hverandre.

Fagessay
Publisert
5. desember 2014

Det er flere likhetstrekk enn man skulle tro mellom Hamsuns modernistiske roman, Sult, og tv-serien The Walking Dead, produsert 120 år senere.

Fagessay
Publisert
5. november 2014

Å holde fast ved det freudianske barnet er i dag viktigere enn noensinne

Fagessay
Publisert
5. november 2014

Hvor er nødbremsen i den terapeutiske kulturen hvis den begynner å virke mot sin hensikt?

Fagessay
Publisert
5. oktober 2014

Psykologien er blitt det individuelle sjelslivets fagforening.

Fagessay
Publisert
5. oktober 2014

Terapeuter møder patienter med stort lidelsestryk. Indføling resulterer ofte i med-lidenhed, når den professionelle empati ikke er tilstrækkeligt udviklet.

Fagessay
Publisert
5. september 2014

Enkelte psykologer i offentlig psykisk helsevern synes å avvise diagnostisk klassifikasjon. Da bør vi spørre om pasientene får den helsehjelpen de har krav på, og om psykologens praksis er faglig forsvarlig.

Fagessay
Publisert
5. september 2014

Molekylærgenetisk forskning er i sterk vekst og vil prege diskusjonen omkring normalitet, diagnoser og sykdom i fremtidens psykiatri. Aktører i psykiatrifeltet trenger kjennskap til genetikk for å kunne vurdere relevansen av nye funn for egen praksis.

Fagessay
Publisert
5. september 2014

Hvor ble hysteriet av? Nyere psykodynamisk teori om symptomer som kommunikasjon gir den avlagte diagnosen fornyet aktualitet.

Fagessay
Publisert
5. september 2014

Økte forventninger til jenter om å være flinke, snille og attraktive bidrar til å skape et sinne som mange stumt og straffende vender innover. Dagens diagnosekultur er med på å usynliggjøre omkostningene med en verden som krever mer og mer lydighet.

Sider