Du er her

Fagessay

Fagessay
Publisert
5. august 2015

Diagnostikken av psykoser har hatt en mangslungen utvikling som i praksis har vært til liten nytte og kan ha vært uheldig. Men positive endringer er i gang.

Fagessay
Publisert
5. juli 2015

Forskningen om selvmord har gitt oss et overveldende statistisk materiale. Det kan man bli klok av – om statistikken forstås rett.

Fagessay
Publisert
5. juni 2015

I en tid der mulighetene synes uendelige og valgene står i kø, er evnen til selvregulering viktigere enn noen gang.

Fagessay
Publisert
5. april 2015

Skillelinjene mellom psykoterapeutiske skoler er uklare, og mange psykoterapiforskere mener at de fleste av dem kan tilordnes fire–fem hovedtradisjoner. Likevel ser antallet skoler ut til å øke. Hvorfor er det sånn?

Fagessay
Publisert
5. mars 2015

Når ble psykisk helse noe annet enn det levde liv? Lavterskeltjenester bør vektlegge å styrke barnas livsarenaer heller enn å skape avstand mellom bekymring og tiltak.

Fagessay
Publisert
5. februar 2015

For at hjelpetiltak skal nå frem til muslimer, kan en strategi være å integrere behandlingstiltaket i pasientens trossystem.

Endringshjulet og motivational interviewing
Publisert
6. januar 2015

Ændringshjulet fremstår æstetisk forførende, logisk og enkelt, men har et stort problem: Det er fri fantasi

Fagessay
Publisert
6. januar 2015

Jeg ble spurt om jeg var enig i tvangsinnleggelsen. Det var jeg. Hadde det hjulpet meg å være uenig? Nei.

Peer Gynt og kvinnene:
Publisert
6. januar 2015

Peer Gynt er en svært sammensatt karakter. Hvordan kan man forstå ham psykologisk? Ellen Hartmann ser i dette essayet på hans relasjon til mor, far og hans vanskelige kjærlighet – Solveig.

Fagessay
Publisert
5. desember 2014

Kanskje bør kunsten å lage gode fellesskap få en renessanse?

Sider