Du er her

Fagbidrag

Originalartikkel
Publisert
1. april 2005

På en Antarktisbase vinterstid er det ingen vei ut. Man er totalt isolert i de kaldeste og mest fiendtlige omgivelser på jorda. Hvordan selektere personell til disse krevende jobbene?

Fagartikkel
Publisert
1. april 2005

Fredsbevarende operasjoner stiller helt nye krav til den enkelte soldat. Samtidig er tradisjonell opplæring rettet mot krigshandlinger. Hvilke betydning fikk dette for opplevelse av militær identitet hos norske soldater i Kosovo?

Oversiktsartikkel
Publisert
1. mars 2005

Forsinket søvnfasesyndrom er en av de mest utbredte søvnforstyrrelsene blant barn, ungdom og yngre voksne. Artikkelen drøfter diagnostikk, årsaksforhold og behandling.

Fagessay
Publisert
1. mars 2005

Av mange anses kunnskap som en viktigere ressurs for organisasjoner enn natur- og finansressurser. Dette gir helt nye strategiske utfordringer. Men er verktøyene og modellene som utvikles egnet i dagens kunnskapsøkonomi?

Fra praksis
Publisert
1. mars 2005

Helsestasjon for ungdom er et lavterskeltilbud til ungdom. Det er viktig med psykologer i denne tjenesten for å gi ungdom et like godt tilbud for psykisk som for somatisk helse.

Oppsummert
Publisert
1. mars 2005
Oppsummert
Publisert
1. mars 2005
Oppsummert
Publisert
1. mars 2005
Redaksjonelt
Publisert
1. mars 2005

Sider