Du er her

Si din mening om Tidsskriftet

Publisert
1. mars 2005

Hva synes dere lesere om Tidsskriftet? Hva leser dere, hva er dere misfornøyde med og hva liker dere? Hva må gjøres for å lage et enda bedre tidsskrift? Etter omleggingen fra januar 2004, er redaksjonen og redaksjonsrådet svært interessert i tilbakemelding fra våre lesere. Vi hadde en leserundersøkelse før omleggingen, der et spørreskjema ble sendt ut per e-post. Vi fikk 800 svar. Mange kom med forslag til forbedringer. Tilbakemeldingene var viktige for oss. Nå ønsker vi igjen svar på disse spørsmålene:

  • Hvor tilfreds er du med omleggingen av Tidsskriftet fra og med januar 2004?
  • Leser du mer i Tidsskriftet enn før?
  • Hva pleier du å lese?
  • Har du forskningsresultater, praksiserfaringer og synspunkter som du har lyst til å formidle til kolleger gjennom Tidsskriftet?
  • Har du synspunkter på hvordan Tidsskriftet kan forbedres? Er det noe du savner? Vi er takknemlige for små tips så vel som mer omfattende forslag!

Spørreskjemaet er lagt ut på følgende nettadresse: http://august.sv.uit.no:8080/npf_leser.survey

Det er lagt ut en lenke på www.psykologforeningen.no

Skjemaet er enkelt å fylle ut. På kort tid kan du formidle din mening om

Tidsskriftet. Vi håper på mange svar.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 3, 2005, side

Kommenter denne artikkelen