Du er her

Stå frem!

Publisert
1. mars 2005

Psykologer kommer alt for lite frem i avisene. Hvorfor blir ikke psykologer kontaktet av journalistene?

Folkeopplyser

Her er du fanget i en altfor utbredt misforståelse. Jeg tror psykologer må være de siste til å oppdage at deres kunnskaper er ettertraktet overalt i samfunnet, og at psykologer i utstrakt grad benyttes mye – også i pressen. Fra å ha vært et eksotisk innslag en sjelden gang, blir nå psykologer og psykologers kunnskaper eksponert daglig i pressen over hele landet. Sekretariatet i Psykologforeningen får daglig inn 15–20 presseklipp der psykologer uttaler seg i ulike sammenhenger. Gjennomgående er det også vel overveide opplysninger de gir – og i regelen formulert på en poengtert og lettfattelig måte. Honnør til alle kolleger som uttaler seg klokt og nøkternt om alt fra flomkatastrofer og drapssaker til ekteskapsproblemer i juleferien. Vis meg det seriøse (eller useriøse) magasin eller ukeblad som ikke har en spalte med psykologer. Fra journalister får jeg imidlertid stadig høre at det er vanskelig å få psykologer til å uttale seg – på det området er det fremdeles noe gjenstående.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 3, 2005, side

Kommenter denne artikkelen