Du er her

Studentliv

Publisert
1. mars 2005

Jeg har en elendig lønn når jeg jobber i psykisk helsevern ved siden av studiene. Jeg har studert i fem år og er ferdig med hovedpraksis, og kan mye. Men lønnen er den samme elendige. Må jeg være ferdig psykolog før jeg går opp i lønn?

Fattig student

Det er i hovedsak to typer stillinger psykologstudenter går inn i. Det mest vanlige er at studenten arbeider som vanlig avdelingspersonale på en avdeling med innlagte pasienter. En del studenter jobber i yrkesrolle som behandler (psykolog-rolle), ofte på samme sted som de har hatt hovedpraksis. Psykologforeningen har gjentatte ganger forsøkt å få til et system med lønnsopprykk for studenter. I det gamle sentralstyrte forhandlingssystemet viste dette seg helt umulig å få til. Ved helseforetakene har det hittil i varierende grad funnet sin løsning, og er blant de ting foreningens hovedtillitsvalgte arbeider med. Jeg anbefaler at du skriftlig ber din arbeidsgiver om å vurdere din avlønning ut fra dine faktiske kvalifikasjoner. Gjør brevet kort og direkte på din situasjon.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 3, 2005, side

Kommenter denne artikkelen