Du er her

Svar til Pulsredaksjonen

Publisert
1. mars 2005

Hovedproblemet med innslagene i NRK Dagsnytt og Helsemagasinet Puls den 13. desember var ikke de fakta som ble presentert, men vinklingen. Oppslaget om hvor mye penger psykologer og psykiatere får årlig som driftstilskudd presiserte for eksempel ikke at psykologenes driftstilskudd er på vel 300 000, og ikke over en halv million kroner. Driftstilskudd gis for å dekke utgifter til drift av virksomheten, som kontor, utstyr, faglig vedlikehold og nødvendige forsikringer. Det er konsultasjonene med pasientene som gir lønnsinntektene.

Når vi sier at rundt 20 pasienter i uka er et maksimum som gjennomsnitt i en uke, er det viktig å være klar over at terapi inkluderer mye arbeid utover samtalen med pasienten. Det dreier seg også om journalskriving, administrasjon, faglig oppdatering, telefontid med mer. Mange arbeider derfor mer enn dette, og det er vanlig at psykologer jobber mer enn en normalarbeidsuke på 37,5 timer.

Mitt hovedinntrykk i samarbeidet med Pulsredaksjonen var at deres fokus under intervjuet, var de store problemer det er for folk å få time hos psykolog/psykiater og en undring over helsefore-takenes manglende oversikt. Når vinklingen i programmet får det til å se ut som psykologer og psykiatere unndrar seg en slik oversikt, blir det helt feil. Som jeg skrev i lederen, sender psykologene månedlig regning til oppgjørskontorene med oversikt over antall pasienter og konsultasjoner. At oppgjørskontorene har valgt å ikke oppsummere sin informasjon er beklagelig.

Til slutt: Norsk Psykologforening ser det som positivt og viktig at det settes søkelys på bruken av midler innen spesialisthelsetjenesten. Vi er selvsagt enig i at helseforetakene skal ha oversikt over den virksomheten avtalespesialistene bidrar med.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 3, 2005, side

Kommenter denne artikkelen