Du er her

Journalkurs – Venn med journalen

Den 23. september kl 12–18 gjennomføres oppdateringsseminar i effektivt journalhold for privatpraktiserende. Seminaret vil være innrettet mot behandlingspraksiser med driftstilskuddsavtale. Kravene til journalhold har de senere år blitt klarere og annerledes enn hva de var for noen år siden. Samtidig skjerpes forventningene om psykologens effektivitet og pasientenes rettigheter. Journalen skal være psykologens hjelpemiddel underveis og tilfredsstille de dokumentasjonskrav som nå stilles, blant annet i forbindelse med pasientklager og ved takstbruk. Seminaret har et begrenset antall deltakere og begynner med lunsj. Kursledere er fagsjef Torleiv Odland og forhandlingssjef Eilert Ringdal. Seminaravgift kr 500 dekker lunsj, kopier og andre kostnader. Kurset vil bli søkt godkjent som krediterende for vedlikeholdskravet til spesialistgodkjenningen. Påmelding til Lisbet Jonassen, lisbet@psykol.no, tlf 23 10 31 31. Påmeldingsfrist 20. august.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 8, 2004, side

Kommenter denne artikkelen