Du er her

Kvinner på tvers

Kvinner på tvers inviterer til høstkonferanse 18.–19. september i Oslo. Temaet er arbeidstidens betydning for kvinners liv, arbeid og rettigheter. Seminaret vil knytte an til debatten om tidsklemmen og den fornyede diskusjonen om sekstimersdagen, til forslagene i arbeidslivsloven og til pensjonskommisjonen. Seminaravgift kr 400. Kvinner på tverskonferansen er eneste forum hvor man kan samles om kvinners kår i arbeidsliv og samfunn på tvers av privat og offentlig sektor. Påmelding innen 6. september til Kvinner på tvers c/o Utdanningsforbundet Oslo, tlf 22 07 31 60, oslo@utdanningsforbundet.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 8, 2004, side

Kommenter denne artikkelen