Du er her

Dagskonferanse for forhandlere

For å støtte de som foretar forhandlingene i kommunene/HSH-institusjonene, vil det bli gjennomført en dagskonferanse i Oslo 25. august, og en dagskonferanse i Bergen 10. september. Konferansene begynner kl. 10 og varer til kl. 16. Tillitsvalgte som deltar i denne opplæringen, har rett til fri med lønn for å delta.

Også Akademikerne har samlinger for forhandlere, men kun for de som forhandler i KS-avtaleområde. Psykologforeningens tillitsvalgte kan delta på disse samlingene etter samme regler for dekning av reiseutgifter etc., som ved andre tillitsvalgtkurs. Akademikernes kurs og Psykologforeningens kurs vil i stor grad overlappe hverandre, så det har liten hensikt å benytte begge tilbud. Akademikernes kurs gjennomføres på til sammen 15 steder rundt i landet. Informasjon er sendt ut til alle tillitsvalgte i sommer. Påmelding til Lisbet Jonassen, lisbet@psykol.no, tlf 23 10 31 31. Påmeldingsfrist: 2. august, eller så lenge det er plasser.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 8, 2004, side

Kommenter denne artikkelen