Du er her

Forskjellene øker – særlig blant kvinner

I en ny europeisk undersøkelse om forskjeller i dødelighet mellom høyt og lavt utdannede, kommer Norge og Litauen dårligst ut, ifølge en fersk studie fra Folkehelseinstituttet.

– I resten av Europa er forskjellene mellom utdanningsgrupper redusert, men ikke i Norge. Her øker forskjellene, spesielt for kvinner, sier forsker Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstituttet til fhi.no.

Tidligere forskning har vist at de med høyere utdanning i gjennomsnitt lever lenger og har bedre helse enn de med lav utdanning. Flere studier har vist økende forskjeller. Det har derfor vært et mål i Norge og i Europa å redusere forskjellene i dødelighet mellom høyt og lavt utdannende.

Økningen i forskjeller for norske kvinner skyldes hovedsakelig sykdommer knyttet til røyking, som lungekreft og KOLS. Kvinner med høyere utdanning har sluttet å røyke i større grad enn kvinner med lavere utdanning. I dag røyker om lag hver fjerde lavt utdannede kvinne, mens bare 6 prosent av kvinner med høy utdanning røyker.

Den europeiske undersøkelsen om dødelighetsforskjeller mellom høyt og lavt utdannede i Europa bygger på harmoniserte data og metoder som er benyttet på tvers av land. Landene med sterkest utjevning var Spania, Skottland, England/Wales og Italia, skriver fhi.no.

Kilde: http://www.fhi.no/artikler/?id=118551

Referanse: JP Mackenbach, I Kulhánová, B Artnik et al. Changes in mortality inequalities over two decades: register based study of European countries. BMJ 2016;353:i1732 (Published 11 April 2016)

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 5, 2016, side

Kommenter denne artikkelen