Du er her

Ukjent hjelpetilbud

USYNLIG TILBUD Folk ønsker samtaleterapi når de sliter, men få synes tilgangen på slike tjenester er god. Foto: wollyvonwolleroy/Pixabay.com

Folk flest tror det er vanskelig å få hjelp for psykiske problemer i kommunen, ifølge Helsepolitisk barometer 2016.

Publisert
2. mai 2016

Hva mener folk i Norge om helsepolitiske spørsmål og om dagens helsetjeneste? For første gang presenterer TNS Gallup et Helsepolitisk barometer. Et representativt utvalg på 1728 personer over 16 år ble i januar stilt spørsmål om temaer som kreft, rus, eldre og psykisk helse. 72 prosent svarte at behandlingstilbudet innenfor psykisk helse må styrkes. 39 prosent er ukjent med hva tjenesten kan tilby.

Eva Fosby Livgard er avdelingsleder i TNS Gallup og ansvarlig for Helsepolitisk barometer.

– Hvilke funn vil du særlig trekke frem?

– Det må være at bare 13 prosent vurderer tilgangen på psykisk helsehjelp i kommunehelsetjenesten som ganske eller svært god. En grunn til at så få vet om de tilbudene som finnes, kan være at de ikke har vært i en situasjon der de har hatt behov for dem. Men svarene tyder også på at kommunene ikke er flinke nok til å synliggjøre psykisk helsehjelp, sier hun.

Foretrekker samtaleterapi

Det er også verd å merke seg at 68 prosent, altså mer enn to av tre, foretrekker behandling ved hjelp av samtaleterapi dersom de skulle bli deprimert, eller få angst, mener Livgard.

– Svært få, bare 8 prosent, svarer at de foretrekker medisinering.

Preferansen for samtaleterapi gjelder på tvers av befolkningsgrupper.

– Det er interessant når vi samtidig vet at det er mye bruk av antidepressiver i behandlingen av disse problemene. Det er altså et misforhold mellom den behandlingen folk tilbys, og det de ønsker, sier hun.

Et stykke igjen

26. april, idet Psykologtidsskriftets maiutgave gikk i trykken, inviterte TNS Gallup til stort møte i Oslo, der Helsepolitikkbarometeret ble diskutert og kommentert av politiske partier og organisasjoner, Psykologforeningen inkludert. Vi spurte på forhånd president i Psykologforeningen Tor Levin Hofgaard om hva som kan gjøres for å bedre de lave forventningene folk har til å få psykisk helsehjelp:

Hofgaard er ikke overrasket over at folk opplever tilgangen på psykisk helsehjelp i kommunen som dårlig. Dette har vært kjent siden evalueringen av opptrappingsplanen for psykisk helse. Nå mener han det må på plass tverrfaglige teambaserte integrerte lavterskeltjenester i kommunen, som også skal drive helsefremming og forebygging.

– Da må politikerne ta i bruk de sterkeste virkemidlene de har: tydeligere lovverk som definerer kompetansekrav, og finansieringsordninger som skaper fleksibilitet og tilgjengelighet. Lovverket er varslet fra helseminister Bent Høie allerede. Og finansieringen av dette skal ifølge primærhelsemeldingen utredes. Det betyr at vi er på rett vei, men at det fortsatt er et stykke igjen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 5, 2016, side 346

Kommenter denne artikkelen