Du er her

Ferskvare

Utenfor boksen

Forfatter og spaltist Marta Breen er redaktør for Samtiden 1/16 med tittelen «Utenfor boksen», som inneholder tekster om det å bryte normer i samfunnet. «Mitt engasjement for kjønnstematikk blir bare sterkere jo mer jeg skriver om det, skriver Breen i forordet. Den nye norske feminismen portretteres. Vi kan lese om pronomenet «hen» og om kjønn som tvangstrøye – og filmskaperen Mariken Halle snakker ut med Harald Eia.

Ting

Arr – Idéhistorisk tidsskrift 1/16 utgir et temanummer om «Ting». Hva skjer når tingene tar over? Drukner vi i dem? Blir tingene mindre viktige for oss? Kan det være at de blir viktigere enn mennesker og at mennesker blir ting? er spørsmål som stilles. Samtidig ønsker redaksjonen å løfte frem de større teoretiske diskusjonene rundt tingliggjøring og grenselandet mellom ting og mennesker.

Skrudde ideer

Forsiden i Prosa 1/16 refererer til Morten Harpers tekst «Lekegrind for skrudde ideer», der han betoner at kvinnelige serieskapere nå vinner priser på et felt som lenge har vært dominert av menn. I artikkelen «Sakprosaåret 2015 – Gullet blant gråstein» trekker Gro Jørstad Nilsen blant annet frem tre bøker om kritikk og varsling: Monika-saken. Min historie – fra drapsetterforsker til varsler av Robin Schaefer, Departementet av Eivind Tesaker og Du ser det ikke før du tror det av Inga Marte Thorkildsen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 5, 2016, side 401

Kommenter denne artikkelen