Du er her

1 av 50 barn lider av ME

I England har 1 av 50 barn i 16-årsalderen ME, ifølge den største studien som er gjort i landet om ME blant ungdom.

Forskere ved Universitetet i Bristol har samlet inn data fra nesten 6 000 barn, og konkluderer blant annet med at to prosent av 16-åringer har ME som varer mer enn seks måneder, mens nesten tre prosent i samme alder har en ME-tilstand som varer mer enn tre måneder. I gjennomsnitt var disse elevene borte fra skolen en halv dag per uke, ifølge studien. Forskerne fant også ut at jenter har nesten dobbelt så stor risiko for å utvikle ME sammenlignet med gutter. Barn i familier med mye motgang og problemer (dårlig økonomi, dårlige boliger, lite emosjonell støtte) har også større sjanse for å utvikle ME enn andre barn. Forskerne i studien presiserer at tallene ikke er basert på leger som har gitt barn en ME-diagnose, men på spørreskjemaer som barn/foreldre har besvart, og som forskerne har tolket.

– Dette er en viktig studie fordi den viser at ME er mye mer vanlig blant tenåringer enn det man tidligere har trodd. ME-behandling i denne alderen er effektiv for de fleste barn, men i Storbritannia er problemet at altfor få barn har tilgang til behandling, sier Dr. Esther Crawley, en av forskerne bak studien.

Dr. Simon Collin, studiens hovedforfatter, mener det må forskes mer på ME:

– ME er en svært ødeleggende sykdom som har stor innvirkning på livet til barna og deres familier, og resultatene fra studien understreker behovet for videre forskning på årsakene til sykdommen, sier Collin til nettstedet Science Daily.

Kilde: sciencedaily.com/releases/2016/01/160125090619.htm

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 5, 2016, side

Kommenter denne artikkelen