Du er her

Tysk spesialistutdanning er grundigere enn den norske

Jeg har utdanning fra Tyskland, og jeg opplever det fornærmende at den ikke skulle være bra nok for Norge.

Publisert
2. mai 2016

PSYKOLOGUTDANNINGEN

Jeg vil gjerne si noe til debatten om utenlandsk psykologutdanning er godt nok for Norge eller ei. Jeg kom til Norge kort tid etter at jeg var ferdig med den tyske psykologutdanningen min. Det var overhodet ingen problem å få norsk autorisasjon som psykolog. I det daglige arbeidslivet har jeg alltid hatt inntrykk av at jeg var minst like godt utdannet som mine norskutdannede kollegaer.

Etter noen år i Norge måtte jeg dessverre flytte tilbake til Tyskland av private årsaker. Jeg hadde begynt med spesialistutdanning i Norge, men ble ikke helt ferdig. Nå fortsetter jeg med spesialistutdanning i Tyskland.

Den tyske spesialistutdanningen er regulert ved lov. Den omfatter minst 4200 timer undervisning, derav minst 600 timer teorikurs, altså nesten dobbelt så mye som i Norge. Man har forskjellige typer praksis, veiledning, selverfaring alene og i gruppe, for å nevne noe. Hvis du tar denne utdanningen på fulltid, tar det minst 3 år å bli spesialist. Fulltid betyr 40 timer per uke. De fleste tar utdanningen på deltid, siden de ønsker å jobbe eller må tjene penger. I Tyskland må nemlig spesialistutdanningen betales av psykologene selv.

Det er strenge krav til praksis og veiledning, etter min mening strengere krav enn i Norge. Til slutt må du bestå eksamen, både muntlig og skriftlig, og hvis du stryker tre ganger, kan du ikke bli spesialist, heller ikke senere i livet.

Jeg synes det er mye mer krevende å bli spesialist i Tyskland enn i Norge, og mitt inntrykk er at den tyske spesialistutdanningen ligger på et høyere nivå enn den norske.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 5, 2016, side 389

Kommenter denne artikkelen