Du er her

Forskningsnotiser

Forskere har lett på feil sted når de har forsøkt å forklare hvorfor ruspasienter får tilbakefall.

Norske forskningsmiljøer ser på hvordan godt kosthold påvirker folks mentale helse.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 5, 2014, side 423

Kommenter denne artikkelen