Du er her

Debatt og kommentar

Kronisk sykdom handler om å leve et så friskt liv som mulig, så lenge som mulig. Det krever en langsiktig hjelpestrategi.

Behandlerens tro på metoden kan ha avgjørende effekt på utfallet av terapien. Da kan man ikke bare slavisk følge en manual, men må ha et personlig eierforhold til metoden.

Gode kollegagrupper kan bidra til at psykologer gjør jobben bedre.

Sakkyndige burde synliggjøre usikkerhet og utrede ulike hypoteser, i stedet for å bli bedt om konklusjoner. Da ville også dommeren få et tydelig ansvar for resultatet.

I teknokratiets tid kollapser dialogen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 5, 2014, side 408-419

Kommenter denne artikkelen