Du er her

Debattert

Syk sorg

Toleransereduksjon: Hvis du opplever en dyp og naturlig sorg etter å ha mistet din partner, risikerer du i dag at en psykolog forteller at du lider av depresjon. Du er ikke lei deg, du er syk. Toleransen for dem som er annerledes er blitt mindre.

Anne Grenersen i Avisa Nordland 11. mars

Sykeliggjøring: – Når komplisert sorg blir diagnose, blir det en sykdom. Antallet diagnoser for psykiske lidelser har økt voldsomt de siste 50 årene, og det betyr at stadig mer av menneskelivet «medikaliseres » og at grensene for hva vi ser som normalt, innsnevres, sier Gullestad.

Siri Gullestad til Aftenposten, 30. mars

Vedtatt sorg: I psykiatrisk medisin defineres nye sykdommer som grupper av symptomer selv om man ikke har noen sykdomsårsaker å vise til. Komplisert sorg er ikke en ny sykdom man har oppdaget, men en diagnose vedtatt av en komité.

Henning Herrestad i Aftenposten 4. april

Forstrukket normalitet: Uten en definitiv måte å skille sykt og friskt på, blir diagnosene for psykiske lidelser snarere et uttrykk for forstrukket normalitet. I fravær av klare skillelinjer er ikke spørsmålet om sorg burde være en diagnose, men når. (…) Ved å inkludere sorg i diagnosemanualen er ikke spørsmålet om vi sykeliggjør normaliteten. Det toget har gått for lenge siden.

Andreas Høstmælingen, Morgenbladet, 4. april

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 5, 2014, side

Kommenter denne artikkelen