Du er her

Kreative dialoger

Formes circulaires av Robert Delaunay

Psykoterapi er en unikt kreativ og samskapende prosess – på samme tid både kunst og vitenskap.

Publisert
3. mai 2021

Irvin Yalom hevder at psykoterapi både er vitenskap og kunst, men uten å utdype hva han legger i begrepet kunst. Begrepet kunst blir en metafor som han lar tale for seg (Yalom,1975).

I denne artikkelen vil jeg argumentere for verdien av at terapeuter bruker seg selv på kreative måter, og bidrar til å hjelpe frem klientenes iboende kreative ressurser. Det kan også beskrives som en kunst. Psykologen Holm-Hadulla gjør nettopp det i boken The Art of Counselling and Psychotherapy (Holm-Hadulla, 2004). Han skriver: «Only a true understanding of the wishes and the creative potentials of the client or patient can provide the basis for a decision on the specific counsel or therapy focus suitable in each individual case» (s. 8). I den forbindelse pekes det på at kreative tilnærminger bør få større plass i grunn- og etterutdanning av psykoterapeuter (Carson & Becker, 2004).

Du må være abonnent eller medlem av Psykologforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 58, nummer 5, 2021, side 352-356

Kommenter denne artikkelen

Baer, J. (2015). The importance of Domain-Specific Expertise in Creativity. Roper Review, 37(3), 165-178. https://doi.org/10.1080/02783193.2015.1047480

Bakker, A., Petrou, P., Kamp, E., & Tims, M. (2018). Proactive Vitality Management, Work Engagement, and Creativity: The Role of Goal Orientation. Applied Psychology: An International Review, 0(0), 1-28.

Carson, D., & Becker, K. (2004). When Lightning strikes: Reexamining Creativity in Psychotherapy. Journal of Counselling and development. 82, 1, 111-115. https://doi.org/10.1002/j.1556-6678.2004.tb00292.x

Clinton, D., Gierlach, E., Zack, S., Beutler, L., & Castonguay, L. (2007). Toward the Integration of Technical Interventions, Relationship Factors, and Participant Variables. I S.G. Hoffman, & J. Weinberger (red.), The Art and Science of Psychotherapy, s. 131-153. Routledge Taylor & Francis Group.

Dyrkorn, R. & Dyrkorn, R. (2010). Innføring i gestaltveiledning … teori, metode, praktiske eksempler. Universitetsforlaget.

Dyrkorn, R. (2014). Lederen og teamet – Gestaltbasert coaching og teamutvikling. Gestaltforlaget.

Dyrkorn, R. (2020). Sier, Frank Hansen – En roman. Upublisert (publiseres i 2021).

Freud, S. (1910/2018). Leonardo da Vinci: A Psychosexual Study of an Infantile Reminiscense. Global Grey.

Glăveanu, V.P. (2017). The Creative Self in Dialoguge. I M. Karwowski & J. Kaufman (red.), The Creative Self, s. 119-137. Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809790-8.00007-8

Greenberg, L. (2010). Emotion-Focused Therapy: A Clinical Synthesis. Focus: The journal of Lifelong learning in Psychiatry, VIII,1, 1-11. https://doi.org/10.1176/foc.8.1.foc32

Holm-Hadulla, R. (2004). The Art of Counselling and Psychotherapy. Karnack Books Ltd.

Kaufman, S.& J. Kaufman (2007). Ten Years to Expertise, Many more to Greatness: An Investigation of Modern Writers. Journal of Creative Behavior, 41(2), 114-124 https://doi.org/10.1002/j.2162-6057.2007.tb01284.x

Kramer, R. (1995). The Birth of Client Centered Therapy: Carl Rogers, Otto Rank and the Beyond. Journal of Humanistic Psychology, 35, 54. https://doi.org/10.1177/00221678950354005

Nordanger, D. & Braarud, H. (2014). Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som modell i en ny traumepsykologi. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 51,7, 530-536.

Polster, E. (1995). A Population of Selves. Jossey Bass.

 Sonne, M. & Tønnesvang, J. (2013). Integrativ Gestaltpraksis. Hans Reitzels Forlag.

Stern, D. (2010). Forms of vitality. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/med:psych/9780199586066.001.0001

Yalom, I.D. (1975). The Theory and Practice of Group Psychotherapy. Basic Books, Inc. Publishers.

Zinker, J. (1978). Creative Processes in Gestalt therapy. Vintage Books.

Wadlington, W. (2012). The Art of Living in Otto Rank’s Will Therapy. The American Journal of Psychoanalysis, 72, 382-396. https://doi.org/10.1057/ajp.2012.25