Du er her

Eldrebølgen kommer – her er et surfebrett

Gammel mann med surfbrett
VENTER PÅ ELDREBØLGEN Om få år vil antallet personer over 80 år i Norge være nesten det dobbelte av i dag. Eldrepsykologien har aldri vært mer dagsaktuell, skriver vår anmelder. Foto: Corinna Whitfield / NTB Scanpix

En god og oversiktlig innføring i bredden i eldrefeltet.

Publisert
3. mai 2021

Befolkningsframskrivinger anslår at innen få år vil antallet personer over 80 år i Norge være nesten det dobbelte av i dag. Den store etterkrigsgenerasjonen er godt på vei inn i pensjonistenes rekker. Eldrepsykologien har aldri vært mer dagsaktuell. Dermed er det kjærkomment at det nå er kommet ut en fersk, norsk fagbok om psykisk helse hos eldre, med to psykologer som redaktører for boka, og med en rekke psykologkolleger blant bidragsyterne.

Psykisk helse hos eldre inneholder fjorten kapitler som synliggjør bredden i eldrefeltet. Den omtaler normalpsykologiske, samfunnsmessige og relasjonelle tema relevante for aldring, og gir i tillegg en gjennomgang av de viktigste patologiene en bør være kjent med i møte med eldre pasienter. I bokas innledning skriver redaktørene at det har vært et mål å lage en oversiktlig og praktisk bok med oppdatert kunnskap som klinikeren kan ha nytte av. Boka oppleves som gjennomarbeidet og informativ, og inneholder en rekke konkrete tips til hvordan vi kan hjelpe eldre med psykiske helseutfordringer. Den er mestringsorientert, og vektlegger den eldre pasientens egne ressurser.

Du må være abonnent eller medlem av Psykologforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 58, nummer 5, 2021, side 430-431

Kommenter denne artikkelen