Du er her

Gruppetilbud til unge med autismespekterforstyrrelse

Bilde fra TV-serien Atypical
AUTISME PÅ SKJERMEN Et tema som engasjerer gruppene er autismespekterforstyrrelser (ASF) i serier og filmer. Netflix serien Atypical, der hoved personen Sam Gardner spilt av Keir Gilchrist (bildet) har ASF, er en av seriene deltakerne snakker om. Foto: Everett Collection / NTB Scanpix

Gruppetilbud for ungdommer med autismespekter-forstyrrelse må skreddersys for å treffe.

Publisert
3. mai 2021

Som behandlere på generalistteam i BUP har vi møtt mange ungdommer med autismespekterforstyrrelse (ASF). Vi har begge vært tilknyttet nevroteam ved vår poliklinikk og har således utredet mange av de som har kommet til oss med mistanke om nevroutviklingsforstyrrelser. Vi opplevde at tilbudet til ungdommer som får en autismespekterdiagnose, og deres familie var mangelfullt i vår BUP. Oppfølging i etterkant av diagnostisering varierte svært mye og var avhengig av den enkelte behandler. For å forsøke å møte behovet for oppfølging i etterkant av diagnostisering har vi siden høsten 2017 jobbet med å utvikle et gruppetilbud for ungdom i ungdomsskole- og videregåendealder. Gruppetilbudet gjennomføres to ganger hvert år, og består av 10 ukentlige gruppesamlinger à halvannen time.

Vi ønsket å skape et tilbud der ungdommene kunne lære mer om seg selv. Vi ville at de skulle bli kjent med egne utfordringer og ressurser, og treffe andre ungdommer i samme situasjon, slik at de kan dele erfaringer med hverandre. Vi ønsket at ungdommene skulle få mulighet til både å få råd og tips fra andre ungdommer, samt å få være en ressurs selv ved å gi råd til andre. I tillegg ønsket vi et gjennomgående fokus på ressurser, muligheter og strategier.

Rammer

Trygghet til å dele egne erfaringer

Sosiale utfordringer

Følelser

Mindfulness

Felles interesser som utgangspunkt for videre kontakt

Skole

Temaer som har engasjert mye

Du må være abonnent eller medlem av Psykologforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 58, nummer 5, 2021, side 362-367

Kommenter denne artikkelen

Alkurhah. (2015, 16. januar). Sensory overload [Video]. YouTube. https://youtu.be/K2P4Ed6G3gw

 

Beck, K. B., Conner, C. M., White, S. W. & Mazefsky, C. A. (2020). Mindfulness «Here and Now»: Strategies for Helping Adolescents With Autism. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 59(10), 1125–1127. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2020.07.004

 

Fjæran-Granum, T. (u.å.) Asperger syndrom. Informasjon for ungdom og voksne. Hefte nr. 4. Oslo: SPISS forlag.

 

Folkehelseinstituttet (FHI). (2020). Nasjonal faglig retningslinje for helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens: Høringsuttalelse fra Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/contentassets/e076dec25ba74be8b4e35df7f73c90a5/fhi_kjonnsinkongruens_2020-02-27.pdf

 

Hagen, A.H.V. (2015, 24. mai). Alfred og skyggen [Video]. YouTube. https://youtu.be/UYDUocIGep4

 

Helse Fonna. (2015, 22. desember). Habilitering – videomodellering [Video]. YouTube. https://youtu.be/yWaJxEnmCpw

 

Landsforeningen Autisme. (2019). Inklusionsundersøgelse 2019. https://www.autismeforening.dk/media/2169/analyse-af-inklusionsundersoegelsen-2019.pdf

 

Munkhaugen, E. K., Gjevik, E., Pripp, A. H., Sponheim, E. & Diseth, T. H. (2017). School refusal behaviour: Are children and adolescents with autism spectrum disorder at a higher risk? Research in Autism Spectrum Disorders, 41, 31–38. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2017.07.001

 

National Geographic. (2017, 29. januar). The Genderbread Person – Gender Revolution [Video]. YouTube. https://youtu.be/89Az3m-qJeU

 

Nordanger, D.Ø. & Braarud, H.C. (2017). Utviklingstraumer. Regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi. Bergen: Fagbokforlaget.

 

Nordahl-Hansen, A., Tøndevold, M. & Fletcher-Watson, S. (2017). Mental health on screen: A DSM-5 dissection of portrayals of autism spectrum disorders in film and TV. Psychiatry Research, 262, 351–353. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.08.050

 

NRK. (2018). Er du homo!? (Draw My Life) [Video]. NRK FlippKlipp. https://tv.nrk.no/se?v=MSUB01012618

 

Orm, S., Løkke, J.A., Haagensen, G.E., Slettbakk, E. & Orm, C. (2020). Psykoedukasjon for personer med nevroutviklingsforstyrrelser. En systematisk litteraturgjennomgang. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 57(6). https://psykologtidsskriftet.no/2020/06/psykoedukasjon-personer-med-nevroutviklingsforstyrrelser

 

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT) (u.å.). Erfaringer med metoden «Jeg er noe helt spesielt»: Individualsamtaler for å fremme selvforståelse hos barn og ungdom med Asperger syndrom. Oslo universitetssykehus. 

https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/regional-kompetansetjeneste-for-autisme-adhd-tourettes-syndrom-og-narkolepsi-helse-sor-ost/Documents/individualsamtaler_asperger.pdf

 

Riksförbundet Attention. (2020). «Ingen har undrat varför hon inte kommer till skolan» – en undersökning om hur vårdnadshavare upplever att skolan arbetar för att öka närvaro/stödja tillbaka til elever med NPF som har skolfrånvaro. https://attention.se/wp-content/uploads/2020/01/rapport_skolfranvaro_attention.pdf?fbclid=IwAR3Gqfa8MgeVM4oPhde1CTN2dEUedsrNPn_7yqGo8r5S_b7gn7oL-8dkksc

 

Stiegler, J.R. (2020). Emosjonsfokusert terapi. Å forstå og forandre følelser (2. utg.). Oslo: Gyldendal.

 

Vermeulen, P. (2008). Jeg er noe helt spesielt! Psykoedukasjon for mennesker med autisme og Asperger syndrom. Oslo: Universitetsforlaget.