Du er her

Fylkesdirektøren bløffer

FAKSIMILE fra denne utgaven av Psykologtidsskriftet (side 978–983).

Fylkesdirektøren i Hedmark påstår at jeg har fått en uforbeholden beklagelse. Den har jeg ennå ikke sett.

Publisert
1. desember 2016

VARSLING

Fylkesdirektør i Hedmark Hanne Varhaug Søberg påstår at jeg har fått en uforbeholden beklagelse. Det er en ren bløff og et tegn på at saken nå er så gammel at hun tar sjansen på å skrive det her. Jeg har per dags dato ikke sett en slik beklagelse.

Det eneste brevet jeg har fått som tenderer mot at de innser sine feil, er det jeg fikk den 06.07.2007. Dette korte brevet omhandler det livslange forbudet de ga meg – forbud mot å vise meg på skolen for all framtid! Dette brevet er gjengitt i min bok på side 247. Brevet der de gir meg forbud på livstid, står i boka på side 88–89.

Det Søberg skriver her – om at advarselen jeg fikk, ikke alene var basert på det første brevet jeg sendte – er helt korrekt. Advarselen jeg fikk fra fylkesdirektøren, kom etter at jeg nektet å skrive under en ferdig skrevet avtale, der jeg hadde måttet forplikte meg til ikke å ytre meg om forhold ved egen arbeidsplass. Denne avtalen hadde med andre ord bundet meg til taushet og fratatt meg ytringsfriheten. Dette – og de andre vanvittige punktene i avtalen som var utarbeidet av min egen rektor med flere – kunne jeg selvfølgelig ikke skrive under på. Hele advarselsbrevet fra fylkesdirektøren kan lesere selv sjekke på side 64–65 i min bok.

Min ansettelse i fylkeskommunen skjedde i 1975. Etter de reglene som da gjaldt, satt jeg – uten å være klar over det – i en fast og uoppsigelig stilling. Dette ble jeg oppmerksom på av advokat Nils H. Storeng, da saken min ble gjenopptatt. Dette faktum var det ingen i Hedmark fylkeskommune som gjorde meg kjent med. Se side 57 i min bok.

I og med jeg var ansatt i en uoppsigelig stilling, krevde det en helt spesiell behandling da de ønsket meg vekk fra skolen. Slik behandling fikk jeg ikke. Og det bekrefter fylkesdirektøren her ved å uttrykke seg som hun gjør. Ikke ett sekund for tidlig.

Psykologtidsskriftet har spurt fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg om dokumentasjon på beklagelsen til varsler Håkon Hubred. Den har vi ikke fått. Se også artikkel på side 978.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 12, 2016, side 1031

Kommenter denne artikkelen