Du er her

Ferskvare

Intervensjon og evidens

Dagens kompetansesamfunn skaper risiko for sosial eksklusjon. En systematisk innsats for å støtte barns utvikling kan minske denne risikoen, mener Ivar Frønes, Helene Eng, Sigrun K. Ertesvåg og John Kjøbli – forfattere av boka Risiko, intervensjon og evidens (Gyldendal). De to siste tiårene har begrepene intervensjon og evidens fått en stadig mer framtredende plass i ulike fagmiljøer. Boka tar opp temaer som profesjonell autonomi, ulike forståelser av evidensbegrepet og implementering.

Dilemmaer i barnevernet

Barnevernet har makt og tar beslutninger med store konsekvenser for dem som blir berørt. Ansatte i barneverntjenesten står overfor en rekke beslutningsvalg i sitt daglige virke. Beslutninger i barnevernet av Øivin Christiansen og Bente Heggem Kojan (red.) utgitt på Universitetsforlaget følger beslutningsprosessene ved bruk av ny empiri, konkrete eksempler og et tverrfaglig teorigrunnlag i spørsmål som: Hva kjennetegner skjønnsutøvelsen og beslutningsprosessene? Hvilke maktstrukturer påvirker beslutningene?

Lederkurs hos Odyssevs

«Psykologi møter filosofi og bryner seg på tidenes råeste fortelling. Odyssevs reise inneholder dype innsikter som opplyser begge fagene. Det har Homers fortelling gjort i århundrer», skriver Fagbokforlaget om Steinar Bjartveits bok Odyssevs. Odyssevs søker rett fram, men samtidig langt nok utenfor til å vinne seg selv og sin framtid, ifølge forlaget.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 12, 2016, side 1053

Kommenter denne artikkelen