Du er her

Vi har beklaget

Hubred-saken skulle ha vært behandlet mye bredere fra starten av.

Publisert
1. desember 2016

VARSLING

Jeg har behov for å presisere inngangen på Psykologtidsskriftets sak om varsling (side 978, red.anm.). Jeg vil understreke at brevet som handler om advarsel, ikke alene var basert på brevet Hubred hadde delt ut til alle på skolen. Advarselen var basert på flere forhold og hendelser der Hubred var involvert. Dette går frem i brev til Håkon Hubred datert 24.05.04 som omhandler advarsel.

Det er riktig at advokatfirmaet Wiersholm ved Jan Fougner konkluderte med at brevet Hubred hadde delt ut til alle på skolen, var et varslerbrev og skulle ha vært behandlet som det. Dette ble det ryddet opp i. Hubred fikk en uforbeholden beklagelse, ny stilling innenfor fagopplæringen, og det ble opprettet direkte kontakt mellom Hubred og meg om det skulle være noe han ønsket å ta opp. Hubred avsluttet arbeidsforholdet sitt i Hedmark fylkeskommune etter god innsats innenfor fagopplæringen.

Saken vedrørende Håkon Hubred og hans ansettelse hos oss skulle ha vært behandlet mye bredere fra starten av. Vi behandlet den for snevert som en personalsak og ikke som en varslersak. Det har vi beklaget.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 12, 2016, side 1030

Kommenter denne artikkelen