Du er her

Rustilgjengelighet

Narkomonopolet Narkotika har kommet for å bli. Ingen såkalt narkotiske stoffer er nye lenger. Narkotikamarkedet må reguleres. Vi har allerede en suksessrik modell i Vinmonopolet. La oss bruke den.

Nicolay B. Johnsen i Klassekampen 15. november

Nei til narko-krig Jeg vedkjenner gjerne at det å regulere tilgangen på andre rusmidler enn alkohol og tobakk kan øke rusbruken i befolkningen noe. Men det ville på samme tid betydd en slutt på krigen mot narkotika med alle de forferdelige konsekvenser det medfører. Det bør være en rimelig pris å betale.

Aksel Braanen Sterri i Dagbladet 17. november

Sanksjons-ja Bøter og økt gjeldsbyrde gjør vondt verre for tunge rusbrukere, så her er det klokt å vri reaksjoner vekk fra sanksjon og over til helse. Men for unge kan det være en risiko både i signaleffekt og realeffekt i å fjerne alle sanksjoner. Vi kan miste sentral forebyggingseffekt og en mulighet til å stoppe negativ utvikling tidlig.

Mina Gerhardsen i Aftenposten 18. November

Fallitterklæring Skal vi avkriminalisere narkotika, må vi finne andre grunner til det enn «at vi har tapt kampen mot narkotika». At vi ikke har nok politi til å takle kriminaliteten som foregår, fordi det er så mange som driver med det. Jeg har snakket med både tunge brukere og pårørende. De mener helt klart at dette er en fallitterklæring.

Oddmund Harsvik i Bergens Tidende 18. november

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 12, 2016, side 1035

Kommenter denne artikkelen