Du er her

Doktorgrader

I sin doktorgradsavhandling har stipendiat Rune Thormodsen sammenlignet hjernene til friske ungdommer og ungdommer med schizofreni.

Personer med psykoselidelser hadde større vansker med å gjenkjenne selvlagde minner sammenlignet med en kontrollgruppe, viste Christian Thoresens doktorgradsarbeid. Fenomenet var assosiert med redusert aktivitet i bestemte hjerneområder.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 9, 2013, side 958

Kommenter denne artikkelen