Du er her

Forskningsnotiser

Folk snakkar lettare om private tema i eit stort rom eller ved eit stort bord.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 9, 2013, side 958

Kommenter denne artikkelen