Du er her

Første seminar for Helse og omsorgskomiteen

Norsk Psykologforening inviterte 7. januar Helse- og omsorgskomiteen til et faglig seminar om hvorfor det trengs flere psykologer ut i kommunene. […]

Det var første gang Psykologforeningen arrangerte et slikt møte. Hensikten var å få en dialog med de folkevalgte om behovet for å styrke psykisk helsevern på lokalplanet. Den kom i gang umiddelbart etter at president An-Magritt Aanonsen hadde innledet om manglene og behovene i det kommunale tilbudet.

Spørsmal og innspill tydet både på interesse og vilje til å finne løsninger. […]

– Det er viktig å få breddekunnskap, sa Gunvald Ludvigsen (V) etter endt seminar. – Dette er et av mange felt vi skal ha innsikt i, og slike seminarer utvikler egne tanker og ideer.

– Var det noe spesielt du merket deg?…

Det var første gang Psykologforeningen arrangerte et slikt møte. Hensikten var å få en dialog med de folkevalgte om behovet for å styrke psykisk helsevern på lokalplanet

– Påpekingen av det vanlige i å ha psykiske problemer – «det uvanlige er vanlig» – og hvordan folk kan få hjelp til å løse dem. Vi må ikke bare fokusere på «kvistene», sa å si, de tunge problemene som stikker seg ut.

– Kan seminarer føre til politisk handling?…

– Nå er jo tjenestene organisert på kommunenivå, og Stortinget har sånn sett ikke noe med dem å gjøre. Men det er klart vi kan sende ut noen signaler. Kommunene må ha riktig fokus. Jeg tror for eksempel tverrfaglighet må få mer oppmerksomhet. Seminaret var veldig nyttig. Og så er det Norsk Psykologforenings oppgave a få ut budskapet.

Fra Liv Jørgensens reportasje «Klar melding til stortinget», mars 2006

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 9, 2013, side 943

Kommenter denne artikkelen