Du er her

Hjernebarken utvikles annerledes hos unge med schizofreni

I sin doktorgradsavhandling har stipendiat Rune Thormodsen sammenlignet hjernene til friske ungdommer og ungdommer med schizofreni.

Ved hjelp av hjerneavbildningsteknikker og en enkel visuell prosesseringsoppgave fant han overaktivering i fremre del av hjernen hos unge med schizofreni (12–18 ar) under losning av en arbeidsminneoppgave, manglende normal fortynning av hjernebarken ved okende alder, og svekket evne til visuell prosessering.

Rune Thormodsen forsvarte 31. mai 2013 avhandlingen Brain abnormalities in early-onset schizophrenia spectrum disorders for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Kontakt: uxthru@ous-hf.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 9, 2013, side

Kommenter denne artikkelen