Du er her

Debatt og kommentar

Psykologer kan bli brukt feil i kommunene. Det er ikke psykologenes skyld, men skyldes uklar styring. Det er avgjørende at politikerne satser på psykisk helse og tar tydeligere grep.

Heller ikke Psykologforeningen må glemme at det er mye som går i riktig retning i norsk helsevesen.

Tilgjengeligheten av tjenester for personer med både lettere og tyngre psykiske lidelser er for dårlig, ventelistene er for lange, og det er for tilfeldig hvem som får hjelp når. Vi trenger flere psykologer, et bedre lavterskeltilbud og en ny opptrappingsplan.

Vi trenger ikke etnosentriske eller kulturrelativistiske ideologer, men fagfolk som er trygge på komplekse vurderinger.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 9, 2013, side 950-957

Kommenter denne artikkelen