Du er her

Reportasje

Reportasje
Publisert
5. januar 2010

Erfaringene med brukerstyrte plasser er svært positive. Pasientene har langt færre tvangsinnleggelser og liggedøgn enn tidligere. I tillegg øker livskvaliteten.

Suksess med brukerstyrte plasser
Publisert
5. januar 2010

Ved Jæren DPS kan utvalgte pasienter med schizofreni selv bestemme når de trenger innleggelse. Brukerstyrte plasser ble en velsignelse for familien Håheim. Nå kan de endelig ha et ordentlig familieliv.

Kritikk av psykisk helsevern
Publisert
5. januar 2010

Brukarane på Fredlund opplevde seg sjølve som normale. Så kom opptrappingsplanen og fortalde at det var dei ikkje. Dei var avhengige. Det skal ikkje frie individ vera.

Psykologenes ansvar for menneskerettigheter
Publisert
5. desember 2009

Hvilken rolle skal psykologer ha i kampen mot brudd på menneskerettigheter, fattigdom, vold og traumatisering av enkeltindivider? Har de et spesielt ansvar for å videreføre arven etter Alfred Nobel?

Dødsdømt i Japan
Publisert
5. desember 2009

Etter 264 timer med avhør i løpet av 23 dager tilsto Hakamada Iwao drapet på fire personer. Under rettssaken i 1968 trakk han tilståelsen tilbake. En av de tre dommerne mente han var uskyldig. Likevel ble han dømt, og sitter fortsatt på dødscelle.

Psykologisk Institutt 100 år
Publisert
5. november 2009

Det var ikke stort, bare fem hundre kroner. Men det var det som skulle til for at psykologien omsider skulle få sitt eget institutt ved Universitetet i Oslo. Vi stiger om bord i professor Karl Halvor Teigens tidsmaskin og løser billett: Ett hundre år tilbake, takk!

Instituttleder Siri Gullestad:
Publisert
5. november 2009

Om stormene har lagt seg, er ikke det ensbetydende med laber ro og kjedelig konsensus. Motsetninger og uenighet om faglige spørsmål er fine saker, og bør løftes fram i lyset, mener instituttleder Siri Erika Gullestad, og ser framtida lyst i møte.

Før stortingsvalget 2009
Publisert
5. september 2009

Krf, SV og Venstre ser ut til å komme best ut i Tidsskriftets partitest. De fem fagfolkene som utfordret partilederne i juli og august, feller sin dom over svarene de fikk.

Før stortingsvalget 2009
Publisert
5. august 2009

Forrige måned ble partilederne utfordret på hva de mente om psykisk helse i skolene, rus og papirløse migranter. I denne andre og siste delen av vårt psykologiske partibarometer er det lavterskeltilbud og arbeidsliv som er valgsakene.

Tyrkiske psykologer mangler profesjonslov
Publisert
5. august 2009

– Et hinderløp uten målstrek. Slik beskriver president Gonca Soygut i Tyrkisk Psykologforening arbeidet med beskyttelse av psykologtittelen. Den tyrkisk-norske psykologen Emine Kale møtte henne under et besøk i fødelandet sitt.

Sider