Du er her

Vil ha omfattende tiltak mot overgrep

Æ E MÆ Seksuelle overgrep i barndommen øker sannsynligheten for arbeidsuførhet i voksen alder, ifølge ny forskning fra Iris Steine og kolleger. Steine etterlyser tiltak som æemæ.no i Sortland kommune. Foto: Arkiv

Seksuelle overgrep i barndommen øker sannsynligheten for arbeidsuførhet i voksen alder, ifølge ny forskning. Men hvor mye vet man om sammenhengen?

Publisert
2. april 2020

Seksuelle overgrep, definert som hva straffeloven fastsetter er seksuelt krenkende handlinger og seksuell omgang i barndommen, øker sannsynligheten for arbeidsuførhet i voksen alder, noe som har viktige både kliniske og samfunnsmessige implikasjoner.

Dette er kjernen i den vitenskapelige artikkelen som Iris Steine og kolleger publiserer i aprilutgaven av Psykologtidsskriftet. Steine er postdoktor ved Det psykologiske fakultet på Universitetet i Bergen. For tiden er hun gjesteforsker ved University of California i Berkeley.

Du må være abonnent eller medlem av Psykologforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nummer 4, 2020, side

Kommenter denne artikkelen