Du er her

Løfter frem den betydningen menneskerettigheter har for vår profesjon

Elisabeth Gording Stang og Nora Sveaass: Hva skal vi med menneskerettigheter? (2016)

Publisert
1. april 2020
Hva skal vi med menneskerettigheter?(2016) av Elisabeth Gording Stang og Nora Sveaass

Jeg er veldig takknemlig for den gode grunn- og videreutdanningen jeg har fått. Ett tema som likevel har manglet, og som jeg har lengtet etter, er hvilken betydning menneskerettigheter har for vår profesjon. Da jeg ble valgt inn i Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg (MRU), var derfor ett av mine mål å jobbe for at psykologene som kommer etter oss, skal lære om dette i sine utdanningsløp.

Problemet var at jeg kunne svært lite om menneskerettigheter. Før mitt første møte i MRU, leste jeg derfor denne boken i panikk. Boken åpnet øyene mine og gav meg inspirasjon og bedre forutsetninger for å tilegne meg mer kunnskap. Den satte meg i stand til å reflektere rundt vår virksomhet og samfunnet vi lever i, på en ny måte, og tydeliggjorde hvordan menneskerettigheter kan anvendes som et praktisk verktøy innenfor vårt fagfelt. Jeg erkjente at kunnskapen om hvordan vi kan forhindre brudd og rette opp igjen skade, er noe som ligger i vårt fags natur. Vi vet hvor skadelig det er for mennesker å oppleve alvorlige menneskerettighetsbrudd, og kan derfor si noe om hvilke forhold som krever forebygging og behandling. Vi er i posisjon til å heve stemmen sammen med – eller på vegne av – dem som ikke blir hørt. Ikke minst har vi faglige forutsetninger for å påvirke menneskers liv – enten det er i det terapeutiske rommet, gjennom tjenesteutvikling eller på den øvrige samfunnsarenaen. Det gir muligheter vi må gripe. Denne boken forteller oss hvordan.

Heidi Wittrup Djup, daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi, utfordrer kollega i Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg (MRU) Karl Eldar Evang til å ta stafettpinnen videre.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nummer 4, 2020, side 315

Kommenter denne artikkelen