Du er her

Kjenner oss ikke igjen

FORENING OG VALG Alle kandidatene ble likebehandlet i denne prosessen, skriver valgkomiteen i Oslo. Foto: Nora Skjerdingstad

Myrvang kritiserer valgkomiteens arbeid med valget av nytt styre i Oslo lokalavdeling. Vi kjenner oss ikke igjen i kritikken. 

Publisert
1. april 2020

VI ØNSKER Å kort redegjøre for vårt arbeid. Vedrørende valgprosessen i Oslo lokallag, ble det sendt ut e-post 21. januar i år til alle medlemmer om årsmøtet 2. mars. I invitasjonen til årsmøtet, ble det også oppfordret til å foreslå kandidater til styret ved å sende en kort presentasjon av kandidaten til valgkomiteen innen 10. februar. Det ble videre informert om at valgperioden var fra 17. februar til 1. mars. (Senere forlenget til 2. mars. kl. 21, slik at man kunne stemme under selve årsmøtet). Dagen etter fristens utløp, gikk valgkomiteen gjennom de innkomne forslagene, og på formiddagen 12. februar fikk de som hadde meldt interesse for å stille til valg, en e-post om at det var fint om de som ikke alt hadde gjort det, sendte inn informasjon om seg selv til neste dag. De som ikke hadde anledning på så kort varsel, fikk utsettelse, og de som ikke besvarte e-posten ble purret på. 

Jeg er oppriktig bekymret for ukulturen som har utviklet seg i Oslo lokalavdeling. 

Siste mulighet for innsending var 15. februar. Basert på den informasjonen vi da hadde fått tilsendt, kom valgkomiteen med en innstilling til styresammensetning. 

Medlemmene i Oslo lokalavdeling hadde deretter anledning til å stemme på alle kandidater, også de vi ikke hadde innstilt. Dette ble gjort elektronisk, men fristen ble satt til kl. 21 kvelden for årsmøtet, slik at det også var anledning til å stemme basert på de muntlige presentasjonene som ble gitt under årsmøtet. Instruksjoner for stemmegivning ble presentert klart både per e-post og muntlig på møtet. 

Styret består derav av de kandidater som fikk flest stemmer i dette åpne valget, i dette valget var det også kandidater som ikke var innstilt som ble valgt inn i styret. 

Alle kandidatene ble likebehandlet i denne prosessen, og vi ga vår innstilling med mål om bredest mulig sammensetning med utgangspunkt i de som hadde meldt seg. 

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nummer 4, 2020, side 301

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nummer 4, 2020, side 301

Kommenter denne artikkelen