Du er her

Meninger

Debatt
Publisert
20. oktober 2023

Funn om forekomsten av psykiske lidelser gjør at vi må stille det helt fundamentale filosofiske spørsmålet om hva en psykisk lidelse egentlig er.

Henrik Pedersen. Foto: privat.
Debatt
Publisert
17. oktober 2023

Debatten om foreldrefremmedgjøring er en avsporing hvis vi ikke først diskuterer begrepene foreldrekonflikt og høykonflikt. Og vi må skille mellom konfliktfylte og voldelige foreldrerelasjoner.

Anja Bredal. Foto: OsloMet
Debatt
Publisert
17. oktober 2023

Her er et lynkurs til deg som arrangerer mestringskurs for pasienter med Asperger syndrom. 

Debatt
Publisert
11. oktober 2023

Vi trenger mer av den psykologien som forstår mennesket som innvevd i sin kontekst – uten å redusere det til indre prosesser eller ytre forhold.

Salman Türken. Foto: Oslomet
Debatt
Publisert
10. oktober 2023

Foreldre som kjemper for å redde barnet sitt fra anoreksiens klør, blir forvirret i møte med to ulike sykdomsforståelser. Vi trenger hjelp til å sortere.

Illustrasjonsfoto. Ralph Amdursky / Library of Congress
Kommentar
Publisert
2. oktober 2023

Da Tidsskrift for Norsk psykologforening så dagens lys i 1973, kjempet USAs president Richard Nixon for sitt politiske liv i Washington. Ja, det er en sammenheng her. 

Sort-hvitt bilde av president Richard Nixon
Debatt
Publisert
22. september 2023
Foreldre som er utsatt for foreldrefremmedgjøring, beskriver en opplevelse av å bli utsatt for nok et overgrep når deres virkelighet blir marginalisert med språkvask.
Ole-Petter Olsen, Christian Jessen og Tommy Karlsen. Foto: privat.
Debatt
Publisert
22. september 2023

Å møte barn med at deres oppfatninger er et resultat av påvirkning, fører kun til økt motstand hos dem.

Jartrud Sofie Frafjord. Foto: privat
Debatt
Publisert
18. september 2023

Tallet 1,6 er en indikator på hvor mye av ressursene psykisk helsevern benytter til direkte pasientarbeid. Men hvor egnet er det til å si noe om hvor hektisk ansatte i kliniske stillinger har det på jobb?

Børge Mathiassen. Foto: UNN.
Debatt
Publisert
15. september 2023

Begrepet «foreldrefremmedgjøring» er på ingen måte til hinder for å se barnets behov. Tvert imot adresser det ekte problemer i den virkelige verden.

Kjetil Ermesjø i Foreningen 2 Foreldre. Foto: privat.

Sider