Du er her

Meninger

Debatt
Publisert
31. august 2022

Som faggruppe bør vi ta større ansvar for å formidle at behandling med lav epistemisk status også kan være god og virksom behandling. 

Debatt
Publisert
31. august 2022

Den atferdsanalytiske behandlingsmetoden EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention) er viktig for å øke autisters livskvalitet, autonomi og selvstendighet i ungdoms- og voksenårene.  

Debatt
Publisert
31. august 2022

Tar en helt bort tvangsmedisinering som mulighet, holder det ikke med forbedring og utvikling innen de eksisterende rammene i psykisk helsevern. Da må vi utvikle et helt nytt tilbud. 

Debatt
Publisert
31. august 2022

Mange psykologer viser tidvis en litt smal forståelse av sosionomers bidrag i hjelpetjenestene. 

Debatt
Publisert
31. august 2022

Opphøret av retten til fritt behandlingsvalg skjer omtrent samtidig som vi får vite at våre folkevalgte selv har bevilget seg mulighet til umiddelbar, forhåndsbetalt helsehjelp.

Debatt
Publisert
31. august 2022

Psykiatere bør gjøre mer enn å skrive ut medisiner og ta seg av somatikken. 

Kronikk
Publisert
31. august 2022

Det er på tide å ta et oppgjør med sorgens tabu og innføre muligheten til å skrive ut sorgmelding. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
31. august 2022

Hvis psykologer og andre helsearbeidere unngår anerkjente psykologiske metoder i møte med smertepasienter, vil det bety et stort tilbakeskritt for alle som lever med langvarige smerter.

Kommentar
Publisert
1. august 2022

All psykoterapi er tuftet på et eller annet verdigrunnlag. Men det er ikke dermed sagt at vi kan identifisere en grunnetos, slik Ole Magnus Vik hevder.

Kommentar
Publisert
1. august 2022

Smedslund skriver igjen som om psykoanalysen(e) ikke eksisterer.

Sider