Du er her

Meninger

Debatt
Publisert
14. august 2023

Vi hadde sviktet pasientene om vi ikke hadde sagt ifra om arbeidsvilkårene i psykisk helsevern, skriver leder for Yngre psykologers utvalg, Helén Ingrid Andreassen.

Kvinne med briller og brunt hår
Debatt
Publisert
10. august 2023

Ved å snakke så mye om seg selv blir psykologer mindre relevante som faglige premissleverandører i psykisk helsevern.

Heidi Svendsen Tessand og Maria Nylund. Foto: Stillasbyggerne.
Debatt
Publisert
9. august 2023

Er arbeidsdagen til psykologer i psykisk helsevern belastende, eller bare sutrer vi? Her er noen harde fakta, så kan leseren selv kjenne etter.  

Aina Machado Bjerke. Foto: IPR.no
Debatt
Publisert
8. august 2023

Å diskutere om psykologer sutrer eller ikke er et blindspor. Vi er nødt til å legge frem forslag om mer enn bevilgninger og flere ressurser. Vi må se på hvordan vi kan jobbe smartere, skriver Rebekka Egeland.

Rebekka Egeland. Foto: Dr Dropin
Debatt
Publisert
7. august 2023

Psykologer er klar over sine privilegier og har både rett og plikt til å si i fra om uholdbare arbeidsforhold, mener Kaja Asbjørnsen Betin.

Portrett av kvinne mot hvit bakgrunn
Debatt
Publisert
4. august 2023

Olav Kandal utfordrer foreningen på hva som gjøres for medlemmene i det private næringsliv. Vi er opptatt av å være en forening som representerer alle våre medlemmer.

Debatt
Publisert
31. juli 2023

Psykologien har hatt en tendens til å overvurdere familiemiljøets betydning for psykologisk utvikling. 

Faksimile fra juniutgaven.
Debatt
Publisert
31. juli 2023

Allerede mens SSB-forsker Nils Martin Stølen intervjues har prognosen hans forlatt virkeligheten. 

Faksimile av juliutgaven.
Debatt
Publisert
31. juli 2023

Spådommene om psykologoverskudd er systematisk gjort til skamme over flere tiår. Derfor er vi trygge på at det er nødvendig å utvide utdanningskapasiteten for psykologer. 

Nye stemmer
Publisert
31. juli 2023

Når økonomien er stram og gode råd dyre, er man helt avhengig av politikere som taler barnas sak og ser verdien av gode oppvekstvilkår. Det er verdt å huske i et valgår. 

Håkon E. Coucheron Fredhammer. Foto: privat.

Sider